Andreas Nordgren VD, Mikael Uusitalo Produktchef, Platzer och Catena nya partners i SF-Invest, Newst.com

  - 4 minuter lästid  

Pressmeddelande - Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag välkomnar Andreas Nordgren, Mikael Uusitalo och två nya partnerbolag samt offentliggör namnet på första tjänsten, Newst.com.

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (PUBL) (vidare ”SF-Invest”) välkomnar Andreas Nordgren (tidigare Newsec) som VD samt Mikael Uusitalo (tidigare bland annat Soundtrack Your Brand) som produktchef. Dessutom välkomnas CATENA och Platzer som nya partners i SF-Invest. Newst.com blir första tjänsten för det av branschmedia kallade ”superkonsortiet”.

Andreas Nordgren, med 11 års erfarenhet från Strongholdkoncernen där han bland annat varit verksam som Sälj- och Marknadschef på Datscha, och senast som VD för Newsecs bolag inom rekrytering och interimstjänster, Newsec Competence. Andreas blir VD för såväl SF-Invest som den första tjänsten under utveckling, Newst.com. Andreas blir även partner i SF-Invest.

”Otroligt kul och spännande att få vara en del av en sådan här satsning. Att så många starka aktörer går samman för att tillsammans verka för en bättre och effektivare bransch är verkligen unikt och något jag är övertygad om kommer skapa stor nytta för fastighetsbranschen framåt.” säger Andreas Nordgren

Mikael Uusitalo, med erfarenhet från bland annat Gasellföretaget Be Better Online och Soundtrack Your Brand i roller rörande digital marketing och growth men även som lärare på IHM Business School. Mikael går in som produktchef för Newst.com och partner i SF-Invest.

”Som näst intill utomstående i förhållande till fastighetsbranschen så är det tydligt att det finns många möjligheter att utveckla många nya tjänster och produkter i alla led, digitala sådana i mitt fall. Den grupp partnerbolag som Per samlat kan tillsammans göra stor skillnad och det är en fantastisk utmaning och ett privilegium att vara i den situationen.” säger Mikael Uusitalo

SF-Invest välkomnar utöver ovan anställda dessutom två nya partners till konsortiet. CATENA och Platzer som senast tillkomna partners.

”Branschen behöver denna typ av initiativ och vi är glada att nu också vara en del av denna satsning. Vi hoppas kunna bidra till att SF-Invest och Newst skall få en ännu större genomslagskraft.” säger P-G Persson, VD på Platzer.

”Det är mycket roligt att det finns ett fortsatt tryck på att gå med i denna satsning i nytänkandets tecken. Att vi kan addera dessa starka aktörer känns väldigt roligt och det är ytterligare ett styrkebesked för satsningen”, säger Per Svensson, VD, Croisette Real Estate Partner och styrelseordförande i SF-Invest

Intresset för att investera i konsortiet är fortsatt starkt och dialoger förs med ytterligare ett par tongivande aktörer, med målsättning att vara överens innan lanseringen av Newst.com.

Pressmeddelandet i PDF-format samt i Word-format.

För mer information kontakta:

Per Svensson, VD, Croisette Real Estate Partner & styrelseordförande SF-Invest
mob: 0766-27 27 72
vxl: 040-15 19 17
per.svensson@croisette.se

PRESS RELEASE

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (“Swedish Real Estate Industry Invest”) welcomes Andreas Nordgren as CEO, Mikael Uusitalo as Product Manager and two new partners, CATENA and Platzer. The first service, www.newst.com is mentioned by name for the first time.

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (PUBL) (”SF-Invest”) has appointed Andreas Nordgren (formerly CEO of Newsec Competence) the CEO of SF-Invest and Newst. Mikael Uusitalo (formerly Soundtrack Your Brand) is hired as Product Manager. CATENA and Platzer join as investing partners in SF-Invest. Newst.com will be the first service of what the real estate media called ”super consortia”.

Andreas Nordgren, with 11 years of experience from Stronghold (publ) where he acted as both sales- and marketing manager at Datscha and at the latest was appointed CEO at Newsec Competence, a company within the stronghold group selling recruitment- and interim solutions. Andreas is appointed as CEO for both SF-Invest and Newst.com. Andreas also enters as a partner in SF-Invest.

” It’s a truly amazing and exciting opportunity and I’m glad to be a part of this, To have all these heavy investors with a common goal gives us a unique chance of making the real estate industry better and more efficient.” Says Andreas Nordgren

Mikael Uusitalo, with experience from the price winning, Be Better Online and Soundtrack Your Brand in roles of digital marketing and growth management but also as a teacher in digital marketing at IHM Business School is appointed Product Manager. Mikael also enters as a partner in SF-Invest.

” As a foreigner to the real estate market and business its clear to me that there are a lot of opportunities to develop smart and needed services both and most in digital business. The group of investors that is ensembled by Per is quite amazing, and this is both a privilege and enormous challenge. ”, Says Mikael Uusitalo

SF-Invest welcomes CATENA and Platzer as the latest investing partners.

” It’s great to be able to add these new great brands to SF-Invest. There is still a great interest in becoming partners and its a true sign of strength ”, säger Per Svensson, CEO, Croisette Real Estate Partner and chairman of the board, SF-Invest.

There are ongoing dialogues with another handful potential partners that are aimed to end before the launch of Newst.com.

Download PDF-version

For more information:

Per Svensson, CEO, Croisette Real Estate Partner & chairman of the board, SF-Invest
mob: +46 (0) 766-27 27 72
vxl: +46 (0) 40-15 19 17
per.svensson@croisette.se