SF Invest offentliggör Newst.se samt nytt partnerbolag

  - 3 minuter lästid  

SF Invest offentliggör Newst.se samt nytt partnerbolag..

SF Invest som står bakom offentliggörandet av Newst.se är ett världsunikt samarbete och ägs av 15 partners, flertalet noterade med ett samlat börsvärde om ca 140 miljarder SEK, som alla är verksamma inom fastighetsbranschen. Syftet är att med samlat engagemang, på affärsmässiga grunder, proaktivt driva fastighetsbranschens innovationstakt framåt med fokus på digitala kring- och stödtjänster. Newst.se är först ut och är den nya marknadsplatsen för lokaler och kommersiella fastigheter. Det är en tjänst utvecklad av branschen för branschen, med kraftigt fokus på slutkunden, dvs den lokalsökande.

Newst ska vara en marknadsplats som tillgodoser båda sidors intressen. Oavsett om du är annonsör eller sökande vill vi aktivt bidra till att den gemensamma upplevelsen blir så bra som möjligt genom hela processen. Idag finns en önskan från de lokalsökande, som oftast är verksamma utanför fastighetsbranschen, att sökprocessen blir med kundanpassad och lättförståelig. Både gällande hur själva sökningen går till, hur man tillskansar sig nyttig information samt vilken information man faktiskt får om de aktuella tillgängliga lokalerna. Mycket arbete har därför lagts ner på att försöka förstå hur lokalsökningsprocessen upplevs från den lokalsökandes perspektiv och vilka delar som måste utvecklas för att skapa en fullt ut tillfredsställande upplevelse.

Newst erbjuder främst förbättrade sökmöjligheter för den lokalsökande, men även ordentliga verktyg för lead- och intresseförfrågningar genom ett användarvänligt inbyggt CRM-verktyg för annonserande bolag. Även relationen mellan fastighetsägare och konsulter har tagits i beaktande och dessa samarbetsmöjligheter är nu inbyggda i systemet, allt för att minska kommunikationsmissar och tidseffektivisera processen. Systemet är även uppbyggt så att det ska bli enklare för annonsörer att ge de sökande mer information på ett visuellt jämförbart sätt, något som efterfrågas starkt av de lokalsökande.

Newst visas för allmänheten för första gången under Business Arena den 19-20:e september och följs av en tre veckors kampanj för nya kunder. Systemet går fullskaligt live på marknaden den 11:e oktober.

SF Invest passar samtidigt på att välkomna Newsec som ny partner.

“Att äntligen få lansera Newst känns fantastiskt kul. Vi har arbetat med projektet i nästan ett års tid nu och att ha fått möjligheten att bygga en produkt på det här sättet tillsammans med så många duktiga partnerbolag är en häftig upplevelse. Att nu dessutom få välkomna Newsec som partner med sitt redan upparbetade driv och kunnande inom prop-tech borgar än mer för en spännande framtid för SF Invest och därmed branschen.” säger Andreas Nordgren

“Det är en styrka att vi i fastighetsbranschen går samman för att utveckla nya digitala plattformar. Vår förhoppning är att Newst både kan bidra till en bättre upplevelse för kunderna och skapa mer effektiva affärsprocesser för oss. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av Newst och vi kommer förstås också att vara med och påverka vilka ytterligare tjänster som SF Invest utvecklar framöver.” säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

”Vi välkomnar denna nya marknadsplats och är övertygade om att den kommer att gynna vår bransch framöver” säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden

SF Invest består av följande partnerbolag:

Wihlborgs Kungsleden Klövern Balder Wallenstam Corem Platzer Novi Croisette Catena Diös Midroc Svenska Hus Np3 Newsec

För mer information kontakta:

Andreas Nordgren, VD, SF Invest Mob: +4670 844 30 31 andreas.nordgren@sf-invest.se

Per Svensson, VD, Croisette Real Estate Partner & styrelseordförande SF-Invest mob: 0766-27 27 72 vxl: 040-15 19 17 per.svensson@croisette.se