Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag bildas för att bidra till branschens utveckling

  - 2 minuter lästid  

Pressmeddelande a short version in english will follow

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag bildas för att bidra till branschens utveckling.

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (PUBL) har bildats för att utveckla fastighetsbranschen. Konsortiet som går under kategorin ”Branch funding-bolag” ägs gemensamt av fastighetsbranschen och skall bidra till utvecklingen genom att tillföra nytänk och smarta lösningar för branschspecifika kringtjänster. Initiativtagare är Croisette Real Estate Partner

Följande parter har ingått delägarskap i Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (vidare ”SF-Invest”):

 • Wihlborgs
 • Wallenstam
 • Svenska Hus
 • NOVI Real Estate
 • Midroc
 • Kungsleden
 • Klövern
 • Croisette
 • Corem
 • Balder

Intresset för att investera i konsortiet har varit glädjande stort och dialoger förs med ytterligare ett par tongivande aktörer med målsättning att vara klart innan årsskiftet.

”I takt med att marknaden och kundernas behov förändras snabbt ser vi positivt på detta initiativ. Att vi tillsammans utvecklar branschen och morgondagens tjänster”, säger Biljana Pehrsson, VD Kungsleden

”Novi står för nytänkande och utvecklar smarta lösningar som ger en bättre affär för våra kunder! För oss är det därför strategiskt viktigt att vara med i denna satsning”, säger Marie Bucht, VD Novi Real Estate

SF Invest har påbörjat utvecklingen av första bolaget och den första kringtjänsten, som kommer offentliggöras och lanseras i början av 2018. Det är sannolikt att ägarskaran kommer breddas något inom kort.

Styrelsen i SF Invest kommer initialt bestå av

 • Per Svensson, VD & Grundare av Croisette Real Estate Partner
 • Sima Ghaemi, Affärsutvecklare Skanska
 • Lena Koerth, Head of Real Estate, BASE2
 • Oscar Frånlund, Affärsutvecklare, Klövern
 • Marie Mannholt, Head of Communications and Marketing, Kungsleden

”Det är väldigt roligt att det är så många välrenomerade företag som vill vara med och driva branschen framåt, det finns enorm potential som ligger latent i undermåliga kringtjänster”, säger Per Svensson, VD, Croisette Real Estate Partner och styrelsemedlem i SF Invest

”Att fastighetsbranschen är konservativ tror jag att alla är överens om. Jag ser fram emot att vara delaktig i att driva på utvecklingen på ett mycket spännande sätt,” Säger Sima Ghaemi, styrelseledamot i SF Invest, affärsutvecklare Skanska Fastigheter

För mer information kontakta:
Per Svensson, VD, Croisette Real Estate Partner & styrelsemedlem SF Invest mob: 0766-27 27 72
vxl: 040-15 19 17
per.svensson@croisette.se

Press release Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (“Real Estate Industry Invest”) is founded to contribute to the development of the real estate industri

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (PUBL) has been founded to accelerate the development of the industri. The consortium categorises as a ”Branch funding-company” since all owning parties are exclusively from different parts of the real estate industry, with the common goal and vision to develop the branch and its different services. The initiative was started by Croisette Real Estate Partner

The following corporations are the current owners of SF Invest

 • Wihlborgs
 • Wallenstam
 • Svenska Hus
 • NOVI Real Estate
 • Midroc
 • Kungsleden
 • Klövern
 • Croisette
 • Corem
 • Balder

Current board of SF Invest:

 • Per Svensson, CEO & Founder, Croisette Real Estate Partner
 • Sima Ghaemi, Business development, Skanska
 • Lena Koerth, Head of Real Estate, BASE2
 • Oscar Frånlund, Business development, Klövern
 • Marie Mannholt, Head of Communications and Marketing, Kungsleden

For more information:
Per Svensson, CEO, Croisette Real Estate Partner
mob: +46 (0) 766-27 27 72
vxl: +46 (0)40-15 19 17
per.svensson@croisette.se